Contact Us

Head office:5th Floor Building 7 A 11 Kaiyuan Avenue, Guangzhou, Guangdong ,CN
Manufactory: Fine chemical Industrial area ,Laocheng Town,Dingnan County,Ganzhou City,Jiangxi Province,CN
Contacts

E-mail:sales@chem-stone.com

Vincent Xu
Ph:+86-0-186 7163 9773
Yolanda Wu
Ph:+86-0-181 5508 6338
Tianyi Chen
Ph:+86-0-188 1927 6151
Davis Zhang
Ph:+86-0-159 1973 5321
Tel:+86-20-82185710-8011/8013
     +86-20-82185713
 

 

 

Sitafloxacin hydrate(API)&Intermediates)

Sitafloxacin hydrate(API)&Intermediates

 

 Catalog NO.

 Chemical name

 CAS NO.

 details

CS-81442

Sitafloxacin hydrate(API)

163253-35-8

  •  

CS-10718

(1R,2S)-2-fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulfonate

143062-84-4

            -

CS-10786

(S)-tert-butyl (5-benzyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-yl)carbamate

144282-37-1

  •  

CS-10787

(S)-tert-butyl 5-azaspiro[2.4]heptan-7-ylcarbamate

127199-45-5

  •  

 

Service
请Q我吧:2355564226
请Q我吧:2355564221
请Q我吧:2355564229
请Q我吧:2355564228
Contact us by MSN:abc@abc.com 临时MSN1
Contact us by MSN:abc@abc.com 临时MSN2
abc
abc
C
H
A
T